Connect Anyway Device Management Platform

Connect Anyway Device Management Platform är en heltäckande övervaknings- och styrtjänst som ansluter dina routrar till en IoT-tjänst i molnet. Genom tvåvägskommunikation ökas både säkerhet och tillgänglighet och du har alltid full kontroll på din utrustning. Tjänsten är förinstallerad i alla Anyway/Robustel-routrar och kan aktiveras vid beställning av router eller separat i efterhand. Observera att SIM-kort/abonnemang inte är nödvändigt för att använda funktionen – även fast förbindelse fungerar.

Beställ tjänsten under  valet ROUTRAR och välj tjänsten tillsammans med routern eller gå direkt till ÖVERVAKAD UPPKOPPLING.

 

Funktioner inkluderade i  Connect Anyway Device Management Platform:

 • Förinstallerad app i alla Anyway/Robustel-routrar ansluter automatiskt till tjänsten, om den är vald (klickbar i routerns meny)
 • Utökad watchdog-funktion, som innebär lägre risk att en router i fält måste startas om manuellt
 • Firmware-uppgradering över nätet (OTA) av en eller många routrar samtidigt
 • Alla routrar har plats för två SIM-kort, vilket möjliggör failover/fallback mellan fast WAN/mobilt abonnemang_1/mobilt abonnemang_2
 • Åtkomst av routerinformation i realtid:
  • Status på anslutningen
  • Signalstyrka
  • Upptid
  • Minnesåtgång
  • Network link
  • VPN-status och upptid
  • Firmware version
 • Styrning av routern OTA med enkla kommandon:
  • Omstart router
  • Verifiera anslutning
  • Uppdatera routerns firmware
  • Konfigurera routerns parametrar
 • SIM management med Telia eller Tele2 IoT-abonnemang
  • Integration med plattformarna Jasper Control Center och Ericsson Device Connection Platform
  • Sätta på och stänga av abonnemang
  • Statistik (trafikdata, upptider etc)
 • Option:
  • Secure SIM med privat APN/abonnemang (Telia), se nedan!