Anyway Wireless Unit

AWU är en trådlös korthålls-larmöverföringsenhet med mycket speciella egenskaper.
Enheterna arbetar på det fria 868 MHz-bandet och skapar helt automatiskt ett trådlöst ”alla-till-alla”-nätverk utan behov av kabeldragning eller mobilabonnemang. Larmande enhet överför och vidarebefordrar en larm-identitet trådlöst till övriga  AWU:er och visar i klartext på enheternas display från vilken enhet larmet kommer. Ingen programmering eller anslutning till PC, LAN eller WAN krävs – alla inställningar görs enkelt via ett intuitivt menysystem! Larmen kan också skickas som text direkt på en RS232-port. Den lilla handenheten skickar också sin identitet trådlöst i klartext till övriga enheter och kan även användas för att fjärrstyra kameror, dörrar, grindar eller konventionella larm. Räckvidd, typiskt 150-200 meter.

AWU kan användas i en rad olika tillämpningar:

  • Trygghetslarm, bråklarm
  • Fjärrstyrning med identitet
  • Inkoppling till befintliga larminstallationer eller som fristående enhet
  • Skapa distribuerade trådlösa larmsystem

AWU-datablad

Handhavande (ENG)

Priser

AWU 2020 standardenhet: 2 775 kr

AWU 2310 handenhet: 1 300 kr

AWU seriekabel: 150 kr